Wydawnictwa

Powiat nowotomyski

Powiat nowotomyski

Tom drugi serii wydawniczej  Atlas... Agata Stanisz, Powiat nowotomyski; Szreniawa 2015; wstęp prof. Izabella Bukraba-Rylska; ISBN 9788354119507. Kup w e-sklepie Tom 5

Spis treści

Wstęp

1. Ogólne wiadomości o powiecie nowotomyskim - zarys geograficzny i historyczny

1.1. Położenie geograficzne

1.2. Zarys historyczny

1.3. Charakterystyka kultury ludowej

2. Podstawowe źródła i stan wiedzy o dawnym niematerialnym dziedzictwie kulturowym wsi w powiecie nowotomyskim

2.1. Dziedzictwo kulturowe w XIX w. w opisach Oskara Kolberga

2.2. Dziedzictwo kulturowe w świetle badań etnograficznych i folklorystycznych w połowie XX w.

3. Założenia i realizacja badań nad materialnym dziedzictwem kulturowym wsi w powiecie nowotomyskim

3.1. Współczesne źródła regionalistyczne

3.2. Założenia i realizacja badań

3.3. Charakterystyka respondentów

3.4. Instytucje kultury oraz liderzy społeczności i ich rola w procesie animacji

4. Współczesny stan niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi w powiecie nowotomyskim

4.1. Toponomastyka i nazwy etnonimiczne

4.2. Podania i opowieści o wydarzeniach lokalnych

4.3. Tradycyjne obrzędy doroczne

4.4.Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe

4.5. Zespoły i tradycje folklorystyczne

4.6. Tradycje kulinarne

4.7. Tradycyjne umiejętności rękodzielnicze

4.8. Przejawy religijności tradycyjnej

4.9. Lokalne uroczystości i obchody świeckie

5. Znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi w powiecie nowotomyskim

Bibliografia

Spis instytucji kultury i liderów społeczności

Spis miejscowości objętych badaniami wraz z liczbą przeprowadzonych wywiadów

Summary

Zusammenfassung

Atlas

 

Stron 241, w tym 28 części atlasowej.