Aktualności

„Muradyny, Żandary, Siwki, Podkoziołek, Bery, Cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce” – wydanie dwóch publikacji

„Muradyny, Żandary, Siwki, Podkoziołek, Bery, Cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce” – wydanie dwóch publikacji

Ruszamy z kolejnym projektem badawczo-dokumentacyjnym!

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 02835/18/FPK/DIK Z DNIA 19.09.2018 R. Z PROGRAMU „KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA

Kwota dofinansowania wynosi: w roku 2018 – 20 000 PLN, a w roku 2019 – 50 000 PLN.

Zasadniczym celem zadania jest publikacja dwóch książek: „Muradyny, Żandary, Siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce” oraz „Podkoziołek, Bery, Cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce” dokumentujących ciągle żywe niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. Pierwsza z nich zostanie wydana w lutym 2019 roku, a druga w grudniu 2019. Opisywać one będą ludowe, wielkopolskie i wciąż praktykowane zwyczaje związane z obrzędowością wielkanocną i zapustną. W publikacji znajdą się także obszerne części albumowe ze współczesnymi fotografiami prezentującymi wspomniane tradycje. Publikacje powstaną w oparciu o kwerendy źródłowe literatury naukowej i badawczej oraz 6 wyjazdów terenowych (badania kwestionariuszowe, materiały fotograficzne, audio i wideo). Równolegle do realizacji prowadzone będą by prace popularyzatorskie i edukacyjne. Planowane publikacje to kontynuacja serii wydawniczej, której pierwszy tom „Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce" ukazał się w 2017 roku.